13 ΣΕΠ
2015

Χρέος, Από το ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ [ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΙΔΟΥΠΟΛΗ ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΙ], 1970

Χρέος

Δὲν θὰ ἤθελα νὰ κλείσω τὰ μάτια δίχως νὰ ἰδῶ.
Δὲν θὰ ἰδῶ χωρὶς νὰ μιλήσω.
Καὶ δὲν θὰ μιλήσω χωρὶς
νὰ τραβήξω τὸ λόγο ἀπὸ μέσα βαθιά μου, ὅπως ἕνα
μπηγμένο μαχαίρι. Τὸ φῶς ἔχει μέσα του
αἷμα, τὸ αἷμα ἔχει φῶς,
κι ἡ καρδιά μου, εὐτυχῶς, τρυπημένη ἀπ’ τὰ βλέμματα
χιλιάδων παιδιῶν, εἶναι τώρα γιομάτη
καρφωμένα μαχαίρια.

Από το "ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ" [ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΙΔΟΥΠΟΛΗ ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΙ], 1970


Κατηγορίες: Ποιήματα
 

ρόπτρον | 2011