11 ΜΑΙ
2014

Τὸ ἀμίαντο χέρι

...σὰν τὴν ἀγάπη τῆς μάνας... από τον Νικηφόρο Βρεττάκο για τη "μάνα" καλλιόπη Αποστολίδη, τη γυναίκα του.

Ι . Τὸ ἀμίαντο χέρι

Ἔφυγες μὲ μισὸ χέρι γιὰ τὸν ἀγρὸ του Βοὸζ
νὰ μᾶς στείλεις ἕνα ψωμὶ καλοζυμωμένο,
ζεστό, σὰν τὴν ἀγάπη τῆς μάνας
ποὺ προσπαθεῖ νὰ ζεστάνει τοῦ βρέφους της
τὰ χεράκια μὲ τὴν ἀνάσα της,
μὲ πολὺν ἥλιο πάνω στὴ φλούδα,
μὲ πολλὰ δάκρυα μέσα στὴν ψύχα του.

Μὲς στὸ καράβι ποὺ ἄρχισε νὰ βουλιάζει
σὲ περιμένουμε καὶ οἱ τρεῖς:

Νὰ μᾶς φέρεις πίσω τὸ χέρι σου.
...Κατηγορίες: Ποιήματα
 

ρόπτρον | 2011