16 ΝΟΕ
2014

Απόσπασμα από το ποίημα Το ταξίδι του Αρχάγγελου - 1938

«…Σὲ πόλεις ἀστρικὲς ποὺ τεντωμένες
στῶν οὐρανῶν τὴ ρίζα καθρεφτίζουν
σὲ χρυσὲς λίμνες τὰ καμπαναριά τους,
σᾶς καρτεροῦνε οἱ κάτοικοι τοῦ Μάη
κι οἱ κάτοικοι τοῦ Μάη συχνορωτοῦνε,
βράδυ κι αὐγή, τὸν ἥλιο καὶ τὸ κῦμα:
Μὴν εἴδατε τούς Ναῦτες μας; μὲ ρόδα
στολίσαμε τ’ ἀκρόβραχα καί ρόδα
στοιχεῶσαν στοὺς ἐξῶστες μας· μ’ ἀκόμα
καμμιὰ φωτιὰ στὸ πέλαγο· κανένας
δὲ μπόρεσε τὸ στόμα του ν’ ἀνοίξει
στὴ Γῆ ποὺ τούς ἀγάπησε!. Μὰ ὣς πότε
θἄρχονται τὰ καράβια καὶ θὰ φεύγουν
κι ἕνα καράβι μόνο, ποὺ ἔχει φύγει
πιὸ πρὶν ἀπ’ ὅλα μήτε στὴν Ἰθάκη
μήτε στὴν Τροία, καθὼς μᾶς παραγγέλνουν
ὅσα καράβια φύγαν, δὲ θὰ φαίνεται;
Ν’ ἀστράψει στὸ γιαλό, νὰ ρθεῖ στὴν ὄχθη,
κάτω ἀπ’ τὸ σεληνόφως, κάτω ἀπ’ τ’ ἄστρα,
κάτω ἀπ’ τὸν ἥλιο, μάης, δεκέμβρης, μέρα,
νύχτα, ὅ,τι νἆναι! Ὤ! πότε στολισμένοι
θὰ σηκωθοῦν στὸ φῶς καὶ σὰ μιὰ φλόγα
θὰ γείρουνε στὴ θάλασσα οἱ ἐξῶστες;…Κατηγορίες: Ποιήματα
Απόσπασμα από το ποίημα «Το ταξίδι του Αρχάγγελου» που κυκλοφόρησε το 1938, όπως πρωτοδημοσιεύθηκε στα «Νεοελληνικά Γράμματα» στις 12 Φεβρουαρίου 1938»
 

ρόπτρον | 2011