01 ΜΑΙ
2013

Σεμινάριο

Σεμινάριο

Ἄν μέ βλέπαν νά στέκομαι
ὄρθιος, ἀκίνητος, μές
στά λουλούδια μου, ὅπως
αὐτή τή στιγμή,
θά νόμιζαν πώς
τά διδάσκω. Ἐνῶ
εἶμαι ἐγώ πού ἀκούω
κι αὐτά πού μιλοῦν.
Ἔχοντάς με στό μέσον
μοῦ διδάσκουν τό φῶς.Κατηγορίες: Ποιήματα
 

ρόπτρον | 2011