03 ΔΕΚ
2012

Από το ΧΟΡΩΔΙΑ, 1988

Από το "ΧΟΡΩΔΙΑ", 1988

Ποιήματα γιά τό ἴδιο βουνό
ΙΧ
Εἶχα ἀνάγκη νά ὑπάρχεις. Νά βρῶ
ν’ ἀκουμπήσω κάπου τή λύπη μου.
Σέ καιρούς ὅπου ὅλα, πρόσωπα,
αἰσθήματα, ἰδέες, ἦταν ρευστά,
χρειαζόμουν μιά στερεή
ν’ ἀκουμπῶ τό χαρτί μου.
Μήν ἀποσύρεις τήν πέτρα σου,
Κύριε, καί μείνουν τά χέρια μου
στό κενό. Ἔχω ἀκόμη νά γράψω.Κατηγορίες: Ποιήματα
[From CHOIR, 1988]

Poems for the Same Mountain.
IX
I needed you to be there, to have
somewhere to rest my sorrow.
In times when everything, people,
feelings, ideas, was in flux,
I had need of a solid rock
to rest my sheet of paper.
Don’t take away your rock,
Lord, and leave my hands clutching
at air. I still have more to write.

[Μετάφραση: David Connolly
Translated by David Connolly
 

ρόπτρον | 2011