21 ΜΑΡ
2012

Η ΠΟΙΗΣΗ

Ὅ,τι μπόρεσα νὰ διασώσω
(στὸν κόσμο ποὺ πῆγα)

τὸ διέσωσα, θάλασσα

Ἡ ψυχή μου ἕνα σμῆνος
μυριάδων πουλιῶν
ποὺ τ’ ἀλώνιζε ἡ θύελλα.

Ὅσα διασώθηκαν
βρῆκαν τὸ δέντρο τους.

Φτερούγισαν κ’ ἔμειναν
Μέσα στὶς λέξεις.Κατηγορίες: Ποιήματα
 

ρόπτρον | 2011