22 ΙΑΝ
2012

Αποχαιρετισμός στον ελληνικό ήλιο, 1967

Αποχαιρετισμός στον ελληνικό ήλιο, 1967
...
"μέσα σε όλα τα όνειρα των Ελλήνων
στρατονιστήκανε οι βάρβαροι!
Αν δν είναι ώριμος ο κόσμος παρά μόνο για να καταστραφεί,
λησμονήσετε τότε και την πατρίδα μου, αν όμως
ακόμα υπάρχουνε ψυχή και αγάπη, τότε απλώστε
τα χέρια όλοι οι ευγενείς του κόσμου και βοηθείστε τη."

Abschied von der Griechischen Sonne
...
"In allen Traumen der Griechen
Sind die Barbaren eingezogen!
Ist die Welt nur zur Zerstorung reif,
dann vergesst meine Heimat; leben aber
noch Seele und Liebe, dann breitet
eure Hande aus, ihr Edlen der Welt,
und helft ihr."
[Uebersetzung von A.N. Sfountouris]
[Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ, τεύχος 5/6, Ιούνιος 1969]Κατηγορίες: Ποιήματα
 

ρόπτρον | 2011