07 ΙΟΥΛ
2013

Από το ΠΛΟΥΜΙΤΣΑ, 1950


Ἀγαπημένη γῆς, καλό μου χῶμα,
πού στάθηκες στόν κόσμο αὐτό γιά μένα
ζεστότερο ἀπό κάθε ἀγάπη, ἄκου,
μόνον αὐτό: γαλήνεψε, δέν ἔχω
χρόνο νά ξανάρθω. Νά μαζέψω
τά πράγματά μου μόνο, γιατί, ξέρεις,
ἀποφάσισα πιά νά πάω νά χτίσω
κείνη τήν πολιτεία πού σοῦ μιλοῦσα
γιά δαύτην ἀπό χρόνια. Αὐτό μόνο,
φέξε καλά ἐδῶ γύρω, πάνω, κάτω,
φέξε μου δυνατότερα, δέν βλέπω!Κατηγορίες: Ποιήματα
 

ρόπτρον | 2011