07 ΙΟΥΝ
2014

Από τό ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΔΩΡΕΑ,1986

Από τό "ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΔΩΡΕΑ",1986

Ὅ,τι καί νά συμβεῖ

Ὅ,τι καί νά συμβεῖ, δέν θά τόν ἀρνηθῶ
τόν κόσμο. Κι ἄν μοῦ κόψουν τά χέρια
καί δέν ἔχω ἀγκάλη, θά μπορῶ
ν’ ἀκουμπῶ τό μέτωπό μου στό δέντρο,
τό μέτωπό μου στήν πέτρα, τό δαρμένο
ἀπ’ τήν ἔρημο μάγουλό μου στό φῶς.Κατηγορίες: Ποιήματα
 

ρόπτρον | 2011