31 ΔΕΚ
2014

Οἰκείωση

Τό βράδυ, ἦταν ὄνειρο. Γαλήνη καί φῶς.
Τόσο πολύ πού μ’ ἕνα χαμόγελο
(ἦταν κι αὐτό σχεδόν ἀπό φῶς)
ἔστρεψα κ’ εἶπα στήν πέτρα πού ὁ ἥλιος
τή φώτιζε πλάϊ μου: Σ’ ἀγαπῶ.
Μέ τίς θερμότερες ευχές μας γιά τή νέα χρονιά.Κατηγορίες: Ποιήματα
 

ρόπτρον | 2011