19 ΦΕΒ
2012

Από το ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ. Ποιήματα 1929-1957, 1972

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙ

Τ’ ὄνομά σου: ρινίσματα ἥλιου.
Τ’ ὄνομά σου: τοπίο χωρισμένο μὲ χρώματα.
Τ’ ὄνομά σου: ἁγιόκλημα ἀναρριχώμενων ἄστρων.
Τ’ ὄνομά σου: δυὸ δρῦς ποὺ τὸ οὐράνιο τόξο στηρίζει
τὶς ἄκρες του.
Τ’ ὄνομά σου: ἕνας ψίθυρος ἀπ’ ἀστέρι σὲ ἀστέρι
Τ’ ὄνομά σου: ὁμιλία δυὸ ρυακιῶν μεταξύ τους.
Τ’ ὄνομά σου: μονόλογος ἑνὸς πεύκου στὸ Σούνιο.
Τ’ ὄνομά σου: ἕνα ἐλάφι βουλιαγμένο ὣς τὸ γόνατο σὲ μιάν
ἄμπωτη ἥλιου.
Τ’ ὄνομά σου: ροδόφυλλο σ’ ἑνὸς βρέφους τὸ μάγουλο.
Τ’ ὄνομά σου: πεντάγραμμο στὶς κεραῖες τῶν γρύλλων.
Τ’ ὄνομά σου: ὁ ἡνίοχος στὴν ἅμαξα τοῦ ἥλιου.
Τ’ ὄνομά σου: πορεία πέντε κύκνων ποὺ σέρνουν τὴν πούλια
μεσούρανα.
Τ’ ὄνομά σου: Εἰρήνη στὰ κλωνάρια τοῦ δάσους.
Τ’ ὄνομά σου: Εἰρήνη στοὺς δρόμους τῶν πόλεων.
Τ’ ὄνομά σου: Εἰρήνη στὶς ρότες τῶν πλοίων.
Τ’ ὄνομά σου: ἕνας ἄρτος, βαλμένος στὴν ἄκρη τῆς γῆς,
ποὺ περίσσεψε.
Τ’ ὄνομα σου: ἀέτωμα περιστεριῶν στὸν ὁρίζοντα.
Τ’ ὄνομά σου: ἀλληλούϊα πάνω στὸ Ἔβερεστ.Κατηγορίες: Ποιήματα
 

ρόπτρον | 2011