04 ΙΟΥΝ
2012

Από το ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ, 1974

Από το "ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ", 1974

Η καρδιά μου αδειάζει από σιγιά-σιγα.
Θέλησε φαίνεται ο Θεός να μακρύνει το βίο μου,
γνωρίζοντας πως έχω αντιληφθεί το βάρος
του σύμπαντός του
γιατί ο κόσμος του έχει ανάγκη από λατρεία 
και κατανόηση,
ανάγκη να στηρίζεται στο ανθρώπινο ύδωρ.
Γιατί αρχινώντας απ' τα πόδια μας και φτάνοντας
ως πάνω
τα πιο ψηλά του κράσπεδα, θέλει αγάπη.
Βάνω πάλι από σήμερα
την καρδιά μου στη διάθεσή του
να στεγνώνει τις καταιγίδες 
και ν' απλώνει τα χρώματά του.Κατηγορίες: Ποιήματα
 

ρόπτρον | 2011