15 ΜΑΡ
2014

Από το "ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ", 1974 [όπως δημοσιεύθηκσε στο ΠΟΙΗΜΑΤΑ, 2ος τόμος]

...
Ζῶ τό δικαίωμά μου: Σέ δοξάζω, ἔστω
κι ἂν πρόκειται καθώς ἐκεῖνον πού προσεύχεται
σέ μοναχό βουνό καί κανείς τρίτος _
δέν τόν ἀκούει ἐγώ, τέλος, νά εἶμαι ὁ μόνος
ἀναγνώστης τῶν στίχων μου. Ἂς μήν ἀκουστῶ
πέρα άπ’ τήν ἀκοή μου. Ἂς μήν τιμηθῶ
ἀπ’ τ’ ἀσταθῆ μέτρα. Μοῦ εἶναι ἀρκετό
νἆσαι ἐσύ στό στερέωμα κ’ ἐγώ
ὄρθιος κάτω ἀπό σένα καί νά χαίρομαι
τή φωτιά σου πού ὑπῆρξε τῆς καρδιᾶς
καί τοῦ νοῦ μου ἡ πηγή, πού μοῦ ἐπιτρέπουν
νά διαπλέω τή μοίρα, νά ξεβγαίνω
πάνω ἀπὸ τή φθορά μου. Πού μοῦ δίνουν
καί τήν ὡραία ἐλπίδα πώς μπορεῖ
ν’ ἀφήσω, γιά πολλά μάτια ἀγαπητά μου
τοῦ μέλλοντος, ἕνα μικρό φωτάκι κρεμασμένο
στόν λυχνοστάτη Ταΰγετο. Ἀλληλούϊα.
...Κατηγορίες: Ποιήματα
 

ρόπτρον | 2011