06 ΜΑΙ
2012

ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑ

Ματαιοδοξία
Ακόμη δεν έφυγα από μένα. Μιλώ ώρες-ώρες
ως να είμαι ο κυρίαρχος ενός κόσμου
όπου οι άλλοι δεν έχουνε τίποτα. Ως να είμαι
ένας κύριος ενταλμένος να λέει: "Εγώ".
Το είχα ειπεί αλλ' ακόμη δεν έγινα όπως ένα λουλούδι
μετέχον και αμέτοχο, με μόνο δικό του
την άκρη της πέτρας που φύτρωσε πάνω της.Κατηγορίες: Ποιήματα
 

ρόπτρον | 2011