23 ΔΕΚ
2012

Από το ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1991

Από το "ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ", 1991

Κι ὅταν...

Κι ὅταν ἐγώ δέν θἄχω σῶμα
νά ἔρχομαι πλέον ἐδῶ,
θά συνεχίζεις ἐσύ ἀκόμη,
ἀκόμη κι ἀκόμη, ν’ ἀκούγεσαι,
θάλασσα. Ὅμως μπορεῖ
νά μέ ἀκοῦνε καί μένα
γιά κάμποσο ἀκόμη. Μπορεῖ
νά βρίσκουνε κι ἄλλα πράγματα
ἄγνωστα, πού τούς εἶχαν
διαφύγει, μέσα στίς λέξεις μου.

[]Κατηγορίες: Ποιήματα
From ENCOUNTER WITH THE SEA, 1991

And When...

And when I have no body
to come here any more,
you, dear sea, you’ll go on
and on and on being
heard. Though, perhaps
I too will be heard
for some time yet. They may
discover something more,
unknown, something they’d
overlooked, in my words.

Μετάφραση: David Connolly
Translated by David Connolly
 

ρόπτρον | 2011