19 ΟΚΤ
2014

Από το ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ: Ἡμερολογιακές σημειώσεις 13-10-1962

Τά μάτια τῶν παιδιῶν -ἀγοριῶν καί κοριτσιῶν- χτές
βράδυ, ἔμοιαζαν σά νά μέ κοιτοῦσαν ἀπό τό μέλλον. Ἀκίνητα, φωτεινά, ὁλοστρόγγυλα, νόμιζα πώς μοῦ χαϊδεῦαν τά χέρια τά μάτια τους, ἐπειδή αὐτά τά χέρια πῆραν κάποτε τό μολύβι κι’ ἔγραψαν… Μέσα στά μάτια τους ἔβλεπα μιά ζωή πέρα ἀπό τή ζωή, ἕνα φῶς πέρα ἀπό τό φῶς, τή διάρκεια, τή ζωή. Ἔνοιωσα νά μέ καταυγάζει τό βλέμμα τοῦ χρόνου.Κατηγορίες: Στιγμές
 

ρόπτρον | 2011