14 ΣΕΠ
2013

Από το ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: Ἡ λιτανεία τῶν σκεπασμένων προσώπων, 1961

«Ζητοῦνται ἐργάτες»

Ἦταν ἑξήντα χρονῶν περίπου.
Γιά νά βάλει σέ κίνηση αὐτή τήν ἀναγλυφη
σοφία τῶν χεριῶν του, περίμενε ὧρες
μπρός σέ μιά πόρτα.
Περνώντας λοιπόν,
τόν ἄφησα πίσω μου, ἔξω ἀπ’ την πόρτα
πού ἔκλεινε σάν ὅταν σβήνει ἕνα φῶς.

Τό μόνο πού ὑπῆρχε μέσα στή νύχτα.Κατηγορίες: Ποιήματα
 

ρόπτρον | 2011