08 ΔΕΚ
2012

Από το Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, 1988

Από το "Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ", 1988

Τά πρόσωπα τῶν λουλουδιῶν
Γιά μι' ἀκόμη φορά, σταμάτησα
σήμερα κι ὥρα πολλή κοιτοῦσα
τό πρόσωπο ἑνός λουλουδιοῦ.
Βρῆκα τά μάτια του·
ἔσκυψα
μέσα του
κι ἔνιωσα
δέος.
Καί γιόμισα ἀγάπη
γιόμισα εὐλάβεια
γιόμισα ἄνθρωπο.Κατηγορίες: Ποιήματα
From "THE PHILOSOPHY OF FLOWERS", 1988

Faces of Flowers
Once again today
I stopped and for a long time gazed
at the face of a flower.
I located its eyes;
I bent down
inside it
and felt
awe.
And I was filled with love
filled with reverence
filled with humankind.

Μετάφραση: David Connolly
Translated by David Connolly
 

ρόπτρον | 2011