01 ΜΑΡ
2015

Η ΔΩΡΕΑ, Ο ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ, 1983

Η ΔΩΡΕΑ

Στό Μάνο Κατράκη

Θά μιλήσουμε, θά διδάξουμε. Θά ὁδοιποροῦμε
καί θά δίνουμε, διαρκῶς, θά δίνουμε. Ἐμεῖς
ὅ,τι ἤτανε νά μας δοθεῖ, Μάνο, στόν κόσμο,
ἐρχόμενοι τό εἴχαμε πάρει:
Δωρεά πρός δωρεάν.

Κ’ ἐμεῖς, σάν τή ρέουσα βροχή
καί τόν ρέοντα ἥλιο, χωρίς
διακρίσεις καί ὅρια
συντηροῦμε τόν κόσμο.

Ἤρθαμε μέ ἀνοιχτή καρδιά.
Τό αἷμα μας, εἶναι οὐρανός.

Από το Ο ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ, 1983

Κατηγορίες: Ποιήματα
 

ρόπτρον | 2011