17 ΝΟΕ
2012

Από το ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΔΩΡΕΑ, 1986

Από το «ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΔΩΡΕΑ», 1986

Ἀπό τό περίσσευμα

Τό σχέδιο ἥτανε μεγαλύτερο, Κύριε.
Ἀλλά δέν ἐξετέλεσα παρά μόνον
αὐτό πού μοῦ ἐπέτρεψαν ὁ χρόνος
καί τό ψωμί μου. Δέν ζητιάνευα,
εἶχα. Γιατί κ’ ἡ γυμνότητα, ὅταν
πιστεύει κανείς στό φῶς, εἶναι
ροῦχο. Κι ἀπ’ τό ψίχουλο ἀκόμη
μπορεῖς νά έχεις περίσσευμα.
Καί τό τίποτα, δέν εἶναι τίποτα,
Κύριε. Θά ἰδεῖς. Ὅταν θά ‘ρθῶ
κοντά σου θά σοῦ φέρω λουλούδια.Κατηγορίες: Ποιήματα
 

ρόπτρον | 2011