22 ΙΟΥΝ
2014

Από το ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΔΩΡΕΑ: Εσωτερικό Ημερολόγιο, 1986

Ἐκεῖνα πού εἶπα

Κάποτε θά σωπάσω, ἀλλά δέν θά στοιχίσει
αὐτό στή ζωή. Ὅσα εἶπα λεγόνταν
καί θά λέγονται πάντοτε. Μονόλογοι - ὕμνοι
καί διάλογοι - ὕμνοι, γιομίζουν τή γῆς
ἀπ’ ὅλα τά ἐδῶ συνυπάρχοντα
πράγματα. Σκεφθεῖτε ὅτι ἐγώ
δέν εἶπα παρά τό μισό ἀπ’ τό ἐλάχιστο
πού λέει στόν κόσμο ἕνα πουλί.Κατηγορίες: Ποιήματα
 

ρόπτρον | 2011