18 ΙΑΝ
2012

Από το ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, 1961

Ειρήνη είναι όταν
Σας χωρίζει ένα αδιόρατο χάσμα απ' τον κόσμο.
Σας διέφυγαν πράγματα. Δεν τάχετε όλα
καλά λογαριάζει, δεν τάχετε δει,
ακούσει όσο πρέπει. Γι αυτό και σας φαίνεται
τόσο παράξενο, που κλείσω, ανοίγω
το παράθυρο κι άλλο δεν σας λέω:
Ειρήνη!
Ειρήνη, λοιπόν,
είναι ό,τι συνέλαβαν μέσα απ'την έκφραση
και μέσα απ/ την κίνηση της ζωής. Και Ειρήνη
είναι κάτι βαθύτερο απ' αυτό που εννοούμε
όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος.
Ειρήνη είναι όταν τ' ανθρώπου η ψυχή
γίνεται έξω στο σύμπαν ήλιος, κι ο ήλιος
ψυχή μέσα στον άνθρωπο.
Κατηγορίες: Ποιήματα
Από το ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ και  την ενότητα Η ΕΙΡΉΝΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 1961.
 

ρόπτρον | 2011