20 ΜΑΙ
2012

Από το ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, 1974

Από το "ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ", 1974

Έξοδος κινδύνου
Όταν οι ιδέες θα ξαναγίνουνε ιδέες
(γιατί κι αυτό μπορεί να γίνει αλλά σε μακρυνούς καιρούς)
όταν θα ξαναρχίσουν οι μορφές να διαχωρίζονται απ'
το χάος,
όταν οι έννοιες θ' αποχτήσουνε τη στερεότητά τους,
όταν οι λέξεις θα ονομάζουνε συγκεκριμένα πράγματα, 
τότε θα πάψει κι ο πλανήτης μας να ταλαντεύεται
πότε από δω, πότε από κει, πάνω στον άξονά του.Κατηγορίες: Ποιήματα
 

ρόπτρον | 2011