27 ΙΟΥΛ
2015

Δὲν θὰ ἤθελα, Από το [ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ: ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ], τομ. 2ος

Δὲν θὰ ἤθελα νὰ πιστέψω
ὅτι σκάλιζα τὸν ἀέρα
μὲ τὴ σμίλη τοῦ πάθους μου.
Δὲ θὰ ἤθελα νὰ πιστέψω
ὅτι ἔγραφα στὸ νερό,
ἀλλ’ ἀντίθετα, πὼς
δούλευα πάνω
σὲ μιὰν ὕλη σκληρή
νὰ δωρίσω μιὰ μέρα
στὴν ἀνάγκη τοῦ κόσμου
ἕνα πρόσωπο - φῶς.

Από το "ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ: ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ", τομ. 2ος


Κατηγορίες: Ποιήματα
 

ρόπτρον | 2011