14 ΙΟΥΝ
2015

Αὐτά τά παιδιά τοῦ πλανήτη μας

Αὐτά τά παιδιά τοῦ πλανήτη μας

16 Ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου μεταφρασμένα στα γερμανικά από τον Αργύρη Σφουντούρη.

Πρόλογος
Μιλώντας γι’ αὐτά τά παιδιά,
ἐξοφλῶ ἕνα χρέος ἀπέναντι
τ’ οὐρανοῦ πού μᾶς περιέχει.
Ἕνα χρέος ἀπέναντι στό
μοναδικά ἀνεπανάληπτο
φῶς τῆς ζωῆς καί τό μέλλον του.
Κι’ ἀπέναντι στή μητέρα πού εἶχε
παιδί της ἐμένα καί πού
τρέξαν ἐξ ἴσου γάλα καί δάκρυα
μές ἀπ’ τό σῶμα της.
Μιλώντας γι’ αὐτά τά παιδιά,
τοῦ πλανήτη μας σήμερα, ἐκφράζω
τό λυγμό τοῦ Θεοῦ.Κατηγορίες: Ποιήματα
 

ρόπτρον | 2011