08 ΜΑΡ
2014

Από το ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (2ος τόμος) και την ενότητα ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Ἀλλαγές

Ὄχι ἀποικίες πλέον, ὄχι βαρβαρισμοί.
Δίχως μέ τοῦτο νά ἐννοοῦμε πώς θά ἐγκαταλείψουμε
βέβαια καί τά συμφέροντά μας. καί γι’ αὐτό,
μιά κι ἀντιδροῦνε τόσο βίαια οἱ λαοί,
πρέπει νά βροῦμε μι’ ἄλλη λύση.
(Πέστε τη ἄν θέλτε σύγχρονη,
πέστε τη δημοκρατική).

Πρέπει νά ὑπερνικήσουμε τίς νέες δυσκολίες
πού βάζει τό λεγόμενο πνεῦμα τῆς ἐποχῆς.
Καί ἤδη, θαρρῶ, τά καταφέρνουμε: ὅπλα λοιπόν,
ὅπλα σέ πρώην ἀποικίες καί μή,
ἔναντι σκοτεινῶν κινδύνων ν’ ἀμυνθοῦν
-μέ λίγη καλή θέληση οἱ κίνδυνοι ἐφευρίσκονται-
πάντως ἐμεῖς ἔτσι θά λέμε: ν ἀμυνθοῦν.Κατηγορίες: Ποιήματα
 

ρόπτρον | 2011