29 ΑΥΓ
2011

Από το 33 ΗΜΕΡΕΣ, 1945

Έτσι έγινε τότε στην Ελλάδα.
Και φυσούσε κείνες τις ημέρες ένας ισχυρός άνεμος
από το μέρος της δύσης.
Και προβαίνανε σύννεφα από το βορρά κι' ανεβαί-
νανε στον ορίζοντα.
Κ' η ανατολή δε φαινόταν.
Και παράξενα ρεύματα που φαινόντουσαν νάρχον-
ται από το νότο κι' από την ανατολή κι' από το βορρά
αυλακώναν τα σύννεφα.
Κι' άνοιγες το παράθυρο κείνες τις μέρες κι' ένοι-
ωθες σπινθήρες παράξενους να ηλεκτρίζουνε τη βα-
ρυμένη ατμόσφαιρα πάνω απ' την πόλη, ως μέσα τα
σπίτια κι' ως μέσα τα μνήματα.
...
Και πολεμούσαμε πέντε χρόνια και πολεμάμε
ακόμα. Και μας φορούσανε το αγκάθινο στέφανο του
Χριστού μέσα στις φυλακές και μας το φοράνε ακόμα.
Μα πάνω από τη λάσπη που περπατάνε με τα μα-
στίγια τους οι μισθοφόροι της νύχτας, κι' απάνω απ'
όλες τις φυλακές, πάνω, πολύ πάνω, ψηλότερα από
κάθε άλλη φορά,
-Δόξα και τιμή στους νεκρούς μας! Δόξα και τιμή
στους νεκρούς μας!-
Αδέλφια όλου του κόσμου,
Η σημαία μας κυματίζει ακόμα.
-Ελευθερία ή θάνατος!Κατηγορίες: Ποιήματα
 

ρόπτρον | 2011