Προσωπικό Απόρρητο

Το site του Αρχείου Νικηφόρου Βρεττάκου έχει κατασκευαστεί με σεβασμό στο προσωπικό απόρρητο των επισκεπτών του. Αυτό σημαίνει ότι δεν προβαίνει στην συλλογή ή την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τους. Ωστόσο μερικές φορές κάποιες πληροφορίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα του site.

Στη συνέχεια αναφέρεται το είδος των πληροφοριών που συλλέγονται, οι τρόποι συλλογής και αρχειοθέτησής τους καθώς και η χρήση τους.


Μέθοδοι συλλογής πληροφοριών

Οι πληροφορίες συλλέγονται (αυτόματα) κατά τη χρήση-ανάγνωση των σελίδων. Η αυτόματη συλλογή στοιχείων κατά τη διαδικασία πλοήγησης περιλαμβάνει τα εξής:
  • Χρονολογικά στοιχεία (ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στις σελίδες του site).
  • Δημογραφικά στοιχεία (χώρα από την οποία πραγματοποιείτε την σύνδεσή σας).
  • Στοιχεία του λογισμικού σας (λειτουργικό σύστημα και πρόγραμμα πλοήγησης).
  • Στοιχεία ηλεκτρονικών πρακτόρων (sites, μηχανές αναζήτησης και λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήσατε για να έρθετε στις σελίδες μας).

Αρχειοθέτηση

Τα στοιχεία που συλλέγονται αυτόματα κατά τη διαδικασία πλοήγησης, οργανώνονται σε συγκεντρωτικούς πίνακες, ενώ οι μεμονομένες εγγραφές σβήνονται επίσης αυτόματα ανά 12 ώρες. Η όλη εργασία γίνεται με τη βοήθεια του εργαλείου παρουσίασης στατιστικών Webalizer. Mετά τη διαδικασία της ταξινόμησης των στοιχέων μιας εγγραφής στους αντίστοιχους πίνακες, δεν υπάρχει κανένα προσωπικό δεδομένο (ευαίσθητο ή μη), κανενός χρήστη, στα αρχεία των ηλεκτρονικών συστημάτων μας.


Χρήση των στοιχείων

Τα στοιχεία που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους του site με σκοπό την αναβαθμιση του περιεχομένου και τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του. Τα όποια προσωπικά δεδομένα αποστέλονται (σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου), διαβιβάζονται άμεσα στα καθ' ύλην αρμόδια τμήματα και ΔΕΝ διατηρούνται με καμία μορφή στο Web Server. Με αυτό τον τρόπο αποκλείεται η κλοπή τους μέσω διαδικτύου, καθώς και η διάθεσή τους σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Η Ρόπτρον "Ανάπτυξη & Έρευνα Τεχνολογιών Πληροφορικής", εταιρεία που έχει κατασκευάσει εξ ολοκλήρου τον κώδικα του site και το φιλοξενεί σε servers που η ίδια ελέγχει, δεσμεύεται να μη διατηρεί αρχείο προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που τυχόν αποστέλλονται στο παρόν site.

To Αρχείο Νικηφόρου Βρεττάκου δεσμεύεται να μην διαθέσει στοιχεία προσωπικών δεδομένων σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα· διατηρεί, ωστόσο, το δικαίωμα να γνωστοποιήσει όλο ή μέρος του αρχείου στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές της Ελλάδας, αν απαιτηθεί.
 

ρόπτρον | 2011