19 ΣΕΠ
2015

Αὐτοπυρπόληση, Στο [ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ· Η θέα τοῦ κόσμου], τομ. 2ος , σ. 359. Πρωτοδημοσιεύθηκε στο ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ 1967-1970, 1972.

Αὐτοπυρπόληση

Στόν φοιτητή πού αὐτοπυρπολήθηκε στή Γένοβα το 1970
[19/9/1970]

Ντύθηκες γαμπρός
φωταγωγήθηκες σάν ἔθνος.

Ἔγινες ἕνα θέαμα ψυχῆς
ξεδιπλωμένης στόν ὁρίζοντα.

Εἶσαι ἡ φωτεινή
περίληψη τοῦ δράματός μας,
τά χέρια μας πρός τήν Ἀνατολή
καί τά χέρια μας πρός τή δύση.

Εἶσαι στήν ἴδια λαμπάδα τή μιά
τ’ ἀναστάσιμο φῶς
κι ὁ ἐπιτάφιος θρῆνος μας.

Στο "ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ· Η θέα τοῦ κόσμου", τομ. 2ος , σ. 359. Πρωτοδημοσιεύθηκε στο "ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ 1967-1970", 1972.


Κατηγορίες: Ποιήματα
 

ρόπτρον | 2011